Modeli zrelosti upravljanja projektima

Najznačajniji modeli zrelosti OPM-a

Tokom poslednje 2 decenije, pored efikasnosti realizacije, mnogo autora i istraživanja fokusirano je na efektivno i efikasno upravljanje projektima u kontekstu ostvarivanja strateških ciljeva organizacije. Posledično, razvili su se modeli zrelosti OPM-a. Svaki projekat, a samim tim i njegova uspešnost, pod uticajem je i umnogome zavisi od organizacije u kojoj se realizuje. Obzirom na navedeno, došlo se do zaključka da nivo zrelosti upravljanja projektima unutar organizacije značajno utiče na uspeh svakog projekta. Među najzastupljenijim modelima zrelosti organizacionog upravljanja projektima su:

• OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model, PMI)
• IPMA Delta model
• P3M3 (Portfolio, Programme, Project Management Maturity Model, Axelos – UK OGC)
• CMMI (Capability Maturity Model, SEI)
• P2MM (PRINCE2 Maturity Model)
• KPM3 (Kerzner Project Management Maturity Model)
• ITSM-CMM (IT Service Management Capability Maturity Model, usklađen sa ITIL)
• PPM model zrelosti (Program and Portfolio Management Maturity Model, Gartner)

Zajednička karakteristika svim modelima je da povlače jasnu i direktnu vezu projekata, programa i portfolia sa strategijom organizacije, misijom, vizijom i strateškim ciljevima.

PMI Model zrelosti

OPM3

OPM3 obezbeđuje način za realizaciju strategije putem jasno povezanih portfolia, programa i projekata. Definiše domene, organizacione pokretače (enablers) i procesna poboljšanja odnosno kontinuirana poboljšanja organizacionih sposobnosti.

IPMA Model zrelosti

Delta model koristi tri standarda kroz tri međusobno prepletena i povezana modula: organizacija, individue i projekti. Fokus je na organizacionim kompetencijama iz upravljanja projektima sa 5 definisanih klasa.  IPMA OCB (Organization Competence Baseline) kroz modul O, stavlja poseban naglasak na strategiju organizacije i povezanost sa projektima.

Axelos (ranije OGC)

P3M3 model prati CMM model, zrelost se posmatra u ukupno 5 nivoa (svesnost procesa, ponovljivost procesa, definisanost procesa, upravljivost procesa i optimizacija procesa). Model P3M3 se sastoji od 3 modela koji se mogu i nezavisno koristiti (portfolio, program i projektni model). Model je fokusiran na ukupno 7 perspektiva i definiše 5 opštih atributa.

Gartner

Model ima 5 definisanih nivoa, od niže prema višim. Posmatra se 5 međuzavisnih dimenzija koje su od kritičnog značaja u PPM-u: Ljudi, PPM Prakse i procesi, Vrednot i finansijski menadžment, Tehnologija i Odnosi

  

Scroll to Top