About

Dragan Mijić, Dipl. inž. elektrotehnike, Spec. menadž.

PMP, PMO-CP, PMI-ACP, DASSM, SAFe 5 SA, PSM II, PSM I, PSPO I, PMI-AHPP, AM-MC, OTF, OTI

Dragan je diplomirani inženjer elektrotehnike (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2000) i Specijalista menadžmenta (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2015) sa više od 20 godina iskustva na različitim inženjerskim i menadžerskim pozicijama, te više od 15 godina iskustva u domenu projektnog menadžmenta. 

Proveo je 13 godina unutar korporativno-strateškog PMO-a u kompaniji sa preko 2200 zaposlenih, od čega 10 godina na poziciji Rukovodioca (Head of PMO). PMO je 2014. godine odabran od strane Oracle kao Reference Case (jedini slučaj u širem regionu), dok je Kompanija krajem iste godine uvrštena u Palladium Hall of Fame for Executing Strategy (PMO je bio deo toga).

Pored Specijalističkog završnog rada pod naslovom “Razvoj i primena koncepta Organizacionog upravljanja projektima”, objavio je nekoliko stručnih radova:

Dugogodišnji je član PMI-a i bio je među osnivačima PMI BiH Chapter-a, u kome je bio član Uprave u periodu 2013-2015 i potpredsednik u periodu 2015-2017. U periodu 2018-2021 bio je član Judging Committee u okviru PMO Global Alliance za izbor PMO Global Awards.

PMO Global Alliance ga je izabrala u TOP 8 PMO lidera u Evropi za 2021. godinu (ukupno 32 u svetu).

PMO Leader 2021

Poseduje više sertifikata iz oblasti projektnog menadžmenta, agilnih pristupa, PMO segmenta i organizacione transformacije.

Project Management Professional - PMP®

PMI PMP

PMO Certified Practitioner - PMO-CP®

PMO CP Badge

Disciplined Agile® Senior Scrum Master - DASSM™

PMI DASSM Badge

PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP®

PMI Agile Certified Badge

SAFe® Agilist - SAFe® 5 SA

SAFe Agilist

Professional Scrum Master™ level I - PSM™ I

PSM I Badge

Professional Scrum Master™ level II - PSM™ II

PSM II Badge

The Professional Scrum Product Owner™ level I - PSPO™ I

PSPO I Badge

PMI Agile Hybrid Project Pro™ - AHPP™

PMI Agile Hybrid Badge

PMI Agile Metrics - AM-MC

PMI Agile Metrics Badge

PMI Organizational Transformation: Implementation - OTI

PMI OTI Badge

PMI Organizational Transformation: Foundation - OTF

PMI OTF Badge

Oracle EPPM Primavera P6 (102, 106A, 106P, 106R)

Primavera P6
Dragan Mijic PMP 2017
Dragan Mijic PMO 2019
Dragan Mijic PMO

Project Management

  

 

20

Years of Experience

   

Scroll to Top